E-identitet för offentlig sektor - Repository

Skulle du till Myndighets CA, så kan du klicka här.

På denna sida samlar vi styrande dokument för E-identitet för offentlig sektor, Efos. Efos är en tjänst som Försäkringskassan erbjuder och denna yta är en gemensam samlingsplats för styrande dokument.
De styrande dokumenten gäller för samtliga organisationer som använder Efos. Specifika dokument, som till exempel rutiner och avtalsdokument, finns publicerade på Försäkringskassans webbplats.

Läs mer om Efos på Försäkringskassans webbplats

Styrande dokument

Tillitsramverk

Efos CP

Efos CPS

Allmänna villkor för användare av Efos elektronisk identitet

Fullständiga villkor för Efos elektronisk identitet

Allmänna villkor för Efos funktionscertifikat

Termer och begrepp

Relying Party Agreement

Certifikatspecifikationer

End Entity Function Certificates

End Entity MobileID Certificates

End Entity Person Certificates

Här finns certifikat och crl publicerade för produktionsmiljön.

Här finns certifikat och crl publicerade för testmiljön.