E-identitet för offentlig sektor - Repository

På denna sida samlar vi styrande dokument för E-identitet för offentlig sektor, Efos. Efos är en gemensam tjänst för Försäkringskassan och Inera och denna yta är en gemensam samlingsplats för styrande dokument.
De styrande dokumenten gäller för samtliga organisationer som använder Efos. Specifika dokument, som till exempel rutiner och avtalsdokument, finns publicerade på Försäkringskassans respektive Ineras webbplats.
Försäkringskassans rutiner och avtal gäller för organisationer som anslutit till Efos via Försäkringskassan medan Ineras rutiner och avtal gäller för de som anslutit via Inera.

Läs mer om Efos på Försäkringskassans webbplats

Läs mer om Efos på Ineras webbplats

Styrande dokument

Tillitsramverk

Efos CP

Relying Party Agreement

Allmänna villkor för Efos elektronisk identitet

Termer och begrepp

Certifikatspecifikationer

End Entity Function Certificates

End Entity HSA Person Certificates

End Entity MobileID Certificates

End Entity Person Certificates

Här finns certifikat och crl publicerade.